32ste TITANIC - rit

30 september – Rijkevorsel

                  Bijzonder wedstrijdreglement

De 32ste TITANIC - rit wordt ingericht door R.T.Titanic Kasterlee VZW op 30 september 2017 en zal plaatsvinden te Rijkevorsel.

  1. PROGRAMMA

Timing

05 - 08 - 2017    09u00   Verschijning van het particulier reglement, en aanvang inschrijvingen .

27 - 09 - 2017    24u00   Sluiting van de voorinschrijvingen.

30 - 09 - 2017    17u00   Opening van het secretariaat

                                    Aanvang administratieve controle met schriftelijke briefing

                                    De Pastorij, Dorpsplein 2310 Rijkevorsel.

                        18u45   Sluiting administratieve controle eventueel gevolgd door de mondelinge briefing.

                        18u50   Affichering van de lijst “Deelnemers toegelaten tot de start”.

                        19u01   Start van de eerste wagen voor het eerste deel.

                                    De Pastorij, Dorpsplein 2310 Rijkevorsel

                        02 - 10 - 2017   01u00  Prijsuitreiking

                        De Pastorij, Dorpsplein 2310 Rijkevorsel

Uitslagen

Officiële uitslag 15 minuten na aankomst laatste deelnemer.

Definitief officiële uitslag 30 minuten na officiële uitslag.

Permanentie

Voor de wedstrijd:         Holemans Dirk, Donk 23 te 2310 Rijkevorsel 0495/81.27.01  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Tijdens de wedstrijd:     De Pastorij, Dorpsplein te 2310 Rijkevorsel 0495/81.27.01

 

 

  1. ORGANISATIE

De 32° TITANIC - rit wordt verreden in de klassen recreatie, toerisme, sport en komt in aanmerking voor het regionaal VAS kampioenschap, het provinciaal kampioenschap van de provincie Antwerpen en diverse andere provincies, en het R.T.Titanic clubkampioenschap.

Art. 1.2 Inrichtende club

R.T.Titanic Kasterlee vzw,         p/a Kris Peeters, Provinciebaan 72, 2470 Retie.

                                               Tel. 014/67.20.67                      E-mail. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   0495/51.24.79

Voorzitter:                                Verhoeven Kristof                               

Secretaris:                                Peeters Kris    

Art. 1.3 Officials van de wedstrijd

Wedstrijdleiding

Wedstrijdleider:                         Holemans Dirk                          licentie 2017/032

Secretaris van de wedstrijd:      Peeters Kris                             licentie 2017/031

Relatie deelnemers:                  Holemans Patrick                     licentie 2017/033

College van sportcommissarissen

Voorzitter van het college:                                                         licentie

Leden                                                                                      licentie

 

  1. BIJZONDERE BEPALINGEN

Art. 2 Omschrijving van de rit

De rit voor de klasse Recreatie heeft een lengte van ongeveer 100 kilometer en bestaat uit 2 delen en bevat:

eenvoudige bol pijl opdrachten en eenvoudig ingetekende lijn op kaart 1/25.000

De rit voor de klasse Toerisme heeft een lengte van ongeveer 100 kilometer en bestaat uit 2 delen en bevat: gewone en gestileerde bol pijl opdrachten, visgraat, blinde lijn op schaal 1/25.000, ingetekende lijn met blokkades op kaart 1/25.000, eenvoudige pijlenrit op kaart 1/25.000 en eenvoudige puntenrit op kaart 1/25.000

De rit voor de klasse Sport heeft een lengte van ongeveer 100 kilometer en bestaat uit 2 delen en bevat:

gewone en gestileerde bol pijl opdrachten, visgraat, pijlenbenadering, ingetekende lijn met blokkades op kaart 1/25.000, pijlenrit op kaart 1/25.000, puntenrit op kaart 1/25.000, blinde lijn op schaal 1/25.000 en ingetekende lijn met pijlopdrachten.

Art. 3 Inschrijvingen

De aanvraag tot deelname moet volledig ingevuld en ondertekend toekomen op volgend adres: Holemans Dirk, Donk 23, 2310 Rijkevorsel of via de website:   www.titanic.be  of www.vas.be  en dit vóór 27 - 09 - 2017 om 24 uur. Maximaal 100 teams worden toegelaten tot de start. Prioriteit zal verleend worden aan de vooraf ingeschreven teams.

Art. 4 Inschrijvingsrecht, verzekeringsbijdrage

Het inschrijvingsrecht bedraagt 30,00 EUR. De betaling gebeurt met contant en gepast geld aan de inschrijvingstafel. Een persoonlijke dagtoelating kan aan de inschrijvingstafel bekomen worden en kost 15,00 EUR per persoon.

Verzekeringsmaatschappij: AXA INDUSTRIES NV - polisnummer 700.558.685 – 51 - 2017

Art. 8 Tijden en tussenstanden / officieel uithangbord

Het uithangbord bevindt zich aan de inschrijftafel in De Pastorij, Dorpsplein 2310 Rijkevorsel

Art. 12 Prijzen en bekers

De prijsuitreiking zal plaatsvinden volgens de timing in De Pastorij, Dorpsplein 2310 Rijkevorsel

Art. 14 Varia

Dit particulier reglement is gebaseerd op het standaardreglement rittensport. Voor het volledige sport- en standaardreglement rittensport zie VAS sportreglementen 2017, de Vlaamse Rittensportgids  en de Federatie voorschriften en mededelingen.

 

De juiste omschrijvingen van de trajecten per klasse worden meegedeeld in de schriftelijke briefing en/of het roadbook.

Last minute info zal meegedeeld worden bij de start op het “flip-over bord” aan de inschrijftafel.

Deze rit kwam tot stand dank zij de medewerking van de  Gouverneur van Antwerpen, het provinciebestuur, de federale eenheidspolitiekorpsen en het gemeentebestuur van Rijkevorsel

Particulier reglement goedgekeurd op……/……/2017 onder het nummer B.W.2017……... door Jos Goessens  voor de VAS sportcommissie. Aantal blz. : 2.