De serviceplaatsen zijn maximum 60 m² per team.

Indien gewenst kan men met meerdere teams bij elkaar staan en zo de serviceplaatsen combineren.

Dit moet men wel bij de inschrijving doorgeven met welke teams men samen staat.

Indien dit niet gebeurt, kan er bij het toekennen van de serviceplaatsen ook geen rekening mee gehouden worden.